Bevindingen onderwijs inspectie

Op maandag 5 oktober is de onderwijsinspectie op onze school geweest. Hoewel we het officiële rapport nog moeten ontvangen, willen wij u alvast op de hoogte brengen van de bevindingen die de inspecteur al met ons heeft gedeeld.

De inspecteur heeft onze school positief beoordeeld. Zij is vooral lovend over de rustige werksfeer in de school en de betrokkenheid van de kinderen. In onderstaande tabel ziet u hoe de standaarden zijn beoordeeld. Deze beoordeling is tot stand gekomen na observaties in verschillende klassen, gesprekken met leerkrachten, kinderen en ouders, het lezen van ons school- en jaarplan en andere beleidsstukken en het bekijken van ons digitale administratiesysteem Parnassys.

De zelfevaluatie die we vooraf met het team hebben ingevuld, komt grotendeels overeen met de beoordeling van de inspecteur. Fijn en bemoedigend om van een onderwijsexpert bevestiging te krijgen dat we goed onderwijs geven en goede ontwikkelingen doormaken.

Het officiële rapport kunt u lezen op onze website in het menu onder het kopje ‘schoolinformatie’.

beoordeling school_inspectie standaarden