Wie zijn wij?

Op onze school gaan een goede sfeer en optimale onderwijsprestaties hand in hand. Wij streven ernaar dat de kinderen veel leren en met plezier naar school gaan. Dit wordt dagelijks vorm gegeven door een hecht, enthousiast en zeer gemotiveerd team. Als montessorischool hechten wij grote waarde aan het scheppen van een optimaal leef- en werkklimaat, dat zich uit in een kindvriendelijke, veilige en geordende omgeving,waarin kinderen uitgedaagd worden om veel te leren en vooral veel samen te werken.

Montessori

De ideeën van Maria Montessori zijn zeer actueel en sluiten goed aan bij nieuwe ontwikkelingen in het basisonderwijs. Montessorischool Soest werkt dan ook naar het principe: “Help mij het zelf te doen “. We denken hierbij aan de roep om individualisering (een continue en ononderbroken ontwikkelingsgang); wij houden rekening met verschillen tussen kinderen, zodat we ervoor zorgen dat de leerstof past bij het niveau van het kind. Met gevoel voor realisme willen we vorm geven aan een school waarin wij het beste van de ideeën van Maria Montessori combineren met het beste van modern onderwijs.

Het gebouw

Onze school ligt in de wijk Soest-Midden. Wij zijn sinds april 2007 gehuisvest in een modern, licht gebouw dat uit twee verdiepingen bestaat. Alle kinderen komen door de hoofdingang binnen. Wij hebben negen ruime klaslokalen, een grote hal en een speelzaal. Verder zijn er een directiekamer, een kamer voor de intern begeleider en een lerarenkamer. De school beschikt over een lift. Door de vide en de lichtkoepel is er veel natuurlijk licht in het gebouw. Het is omgeven door een schoolplein, met voldoende ruimte om tijdens de pauzes te spelen.

Informatie

Ouders kunnen de jaarlijkse Schoolgids downloaden via de website. Hierin staat hoe wij onderwijs en opvoeding op onze school vorm geven. Veel zaken die voor u, uw kinderen en onze school van belang zijn, komen aan bod, onder andere organisatorische en onderwijskundige zaken. Daarnaast krijgen ouders een jaarlijkse Bijlage waarin onderwerpen en activiteiten vermeld staan die van toepassing zijn voor dat betreffende jaar. Maandelijks krijgt u een nieuwsbrief met de belangrijke gebeurtenissen van die maand: de maandinfo.

De schoolgids sluit aan bij het Schoolplan. Hierin staat uitgebreid beschreven hoe ons onderwijs in elkaar zit en wat onze plannen zijn om een goede school te blijven.

Medewerkers

Er zijn binnen onze school ruim 20 medewerkers werkzaam. De directie wordt gevormd door:
Willeke Veenman, directeur,
Rosanne Los, adjunct-directeur.

Voor een beeld van ons team verwijzen wij u naar deze pagina team 2017/2018.

SKOSS

De Montessorischool Soest is onderdeel van de Stichting Katholiek Onderwijs Soest – Soesterberg, kortweg SKOSS genoemd. De SKOSS heeft naast onze school nog vijf andere katholieke scholen onder haar beheer. De dagelijkse leiding van de SKOSS is in handen van algemeen directeur dhr. C. Honcoop.

Leerlingen

De school start elk jaar met ongeveer 225 leerlingen. Tijdens het schooljaar stromen er nog zo’n 25 kinderen in groep 0 en1 in – we eindigen het jaar met ongeveer 250 leerlingen.
Het leerlingenaantal is al vele jaren stabiel. We hebben ervoor gekozen de school niet verder te laten groeien. De groepen tellen ongeveer 30 leerlingen.

Wij verwachten dat u na het lezen van deze informatie een idee krijgt over het functioneren van onze school. U kunt een afspraak maken als u de school nog beter wilt leren kennen. Wij kunnen u dan rondleiden en meer informatie geven. U bent van harte welkom.

Vriendelijke groet,

Willeke Veenman, directeur