Een groen schoolpein voor de kinderen van de Montessorischool

De school zelf is voor kinderen te beperkt. Er moet een plein aanwezig zijn waar kinderen vrij kunnen spelen en creatief bezig kunnen zijn. Het moet ook een ontmoetingsplek zijn. Dit is erg belangrijk voor de sociale ontwikkeling van het kind, aldus Maria Montessori

In de gedachte van Maria Montessori is het een belangrijk principe dat het kind leert door te spelen: spelen is het werken van een kind. Het schoolplein zoals dat er nu is, sluit daar niet echt bij aan. Het huidige plein geeft weinig mogelijkheden voor spel en ontmoeten. Wij willen daarom graag van onze stoeptegels af en een groen schoolplein realiseren, waar kinderen écht kunnen spelen en zich verwonderen.

Met dit vlog Video willen wij u hiervan regelmatig op de hoogte houden.

Vorig schooljaar is een kleine commissie, bestaande uit ouders, leerkrachten en een buurtbewoner, gestart met het verzamelen en uitwerken van ideeën. Een van onze ouders heeft ons bij dit voortraject enorm goed geholpen. Vanuit zijn expertise als architect heeft hij meegedacht en de ideeën op papier gezet. Na een aantal sessies is hier een mooi plan uit voortgekomen.

Plaatje schoolplein

Met het nieuwe schoolplein realiseren wij differentiatie in speelmogelijkheden, een groener en natuurlijker karakter, ruimte voor ontmoeten en ontdekken. Maar daar is heel veel geld voor nodig!

Er zijn inmiddels door ouders en leerkrachten al een heleboel activiteiten bedacht en opgestart:

  • Lege flessenactie
  • Loterij
  • Veiling- en danceparty op 12 april
  • Stoeptegels sponsoren (zie posters in de school)
  • Parade in de school op 17 mei 
  • Lentemarkt in en om de school op 15 mei
  • Challenges van de verschillende klassen
  • Crowdfundpagina Geef Onderwijs

Over deze akties zult u gaandeweg meer informatie ontvangen.