Jaarplan

Per schooljaar pakken we een aantal speerpunten uit het Schoolplan 2019-2023 aan.

De speerpunten voor komend schooljaar zijn:

  • Leerdoelen voor rekenen concreet maken
  • Schoolbibliotheek aanvullen met goede boeken en registratiesysteem
  • Verbetering communicatie rondom leerlingenzorg
  • Rots en Water meer zichtbaar en voelbaar maken in school
  • Feedback structureel inzetten bij kinderen en leerkrachten

 

jaarplan2020-2021