Privacy wetgeving

Ook als school krijgen wij te maken met nieuwe Europese wetgeving rond privacy, te weten de AVG, die per 25 mei 2018 ingaat. AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming.
De SKOSS heeft in samenwerking met de CED-Groep een start gemaakt met het voldoen aan deze AVG. Binnen de SKOSS is daarvoor een bovenschoolse werkgroep geformeerd, die verantwoordelijk is voor de invoering van de AVG op alle niveaus binnen onze stichting.

De werkgroep wordt hierin bijgestaan door een veiligheidsfunctionaris. De SKOSS heeft Marion van der Horst van de CED groep aangesteld voor de begeleiding van deze nieuwe regelgeving.

Daarnaast heeft de stichting ook een security officer benoemd. Barbara Nieuwendijk, secretaris van de SKOSS, zal het eerste aanspreekpunt binnen de SKOSS zijn.

Dit traject samen met de CED-Groep zal ertoe leiden dat onze stichting betrokkenen goed voorlicht over de privacybescherming op school, over de rechten en plichten van leerlingen, ouders en medewerkers en over wat de school doet om privacy-risico’s te beperken.

Nieuwe regels en afspraken waar u als ouder mee te maken krijgt, worden tijdig gecommuniceerd.

Wilt u meer weten of de AVG dan kunt binnenkort op de site van de SKOSS ons informatiebeveiligings- en privacydocument vinden.