Schoolplan

Om de vier jaar maakt de school een plan waarin de speerpunten komen te staan. Per jaar worden de punten uitgewerkt in een jaarplan.
Eén van de speerpunten voor het nieuwe schooljaar 2015 -2016 is de invoering van een nieuw sociaal-emotionele methode. We hebben gekozen voor Rots en Water, ter vervanging van de kanjertraining. Als team volgen we dit jaar een training. Via de nieuwsbrief en informatieavond zullen we u hiervan op de hoogte houden.
Een ander speerpunt is de aanpak van de technieklessen. We gaan ons techniekonderwijs verbeteren door een structurele aanpak. Twee leerkrachten gaan dit schooljaar om de week op woensdagochtend techniekles geven aan de groepen 1 t/m 8. We hopen dit te doen met de hulp van techniekouders.

Schoolplan 2015 – 2019 definitief