MR

Welkom op de pagina van de Medezeggenschapsraad

Algemeen

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Beslissingen dus die van invloed zijn op de kinderen en het personeel.
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten.
Daarom moeten scholen beschikken over een medezeggenschapsraad (MR). Besluiten die de directie en/of het schoolbestuur neemt, worden voorgelegd aan de MR. Sinds 1981 bestaat er een wettelijke regeling voor de MR in het onderwijs: de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO). Op 30 november 2006 is deze wetgeving verder aangepast en omgezet in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS).

Wat voor taken heeft de MR?

Besluiten die de directie en/of het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de MR. Op zijn beurt kan de MR elk standpunt (gevraagd en ongevraagd) dat hij heeft te allen tijde kenbaar maken aan de directie of het bestuur.
De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen zoals:

 • kwaliteit en verbetering van het onderwijs formatieplan
 • personeelszaken (vacatures, scholing leerkrachten)
 • het schoolplan
 • de schoolgids
 • de besteding van geld
 • onderhoud van het gebouw
 • etc., etc.

Een veelheid aan onderwerpen die de MR een belangrijk en interessant orgaan in het basisonderwijs maakt.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De GMR voert overleg over gezamenlijke en bovenschoolse onderwerpen en treedt daarvoor regelmatig in contact met het bestuur van de SKOSS. Deze raad bestaat uit vier ouders en vier leerkrachten van de zes scholen. Myra van Ooijen zit als leerkracht in de GMR.

 

Leden medezeggenschapsraad (MR)

Ouderleden:

 • Jeroen van der Werf
 • Sjef Hagen
 • Myrah Wouters

Teamleden:

 • Daleen Vijverberg
 • Remco Prince
 • Anouk Kruijtzer

Contact

Natuurlijk is de MR ook via de mail bereikbaar voor al uw vragen.
mr@montessorisoest.nl

 

Notulen / verslagen

2018 11 07 Notulen MR vergadering def

2018 03 12 Notulen MR vergadering

2018 01 24 Notulen MR vergadering