OC

Algemeen

De oudercommissie (OC) is een vrijwillig initiatief waarin circa 10 ouders en een directielid zitting hebben. De oudercommissie heeft tot doel een bijdrage te leveren aan activiteiten die:

– door de school georganiseerd worden, waarbij ondersteuning wenselijk of noodzakelijk is;

– niet door de school zelf georganiseerd (kunnen) worden als gevolg van een beperking in de beschikbare personele middelen.

Tevens is de oudercommissie een informele schakel tussen de ouders en het team.

Voorbeelden van evenementen waaraan de oudercommissie een bijdrage levert zijn: Sinterklaas, Kerst, Carnaval en diverse sportevenementen.

De verschillende activiteiten waarbij de oudercommissie ondersteuning biedt, worden indien nodig gefinancierd door de (vrijwillige) bijdragen van de ouders van de schoolgaande kinderen. Deze (vrijwillige) bijdragen zijn dan ook van groot belang voor de mogelijkheden die de school heeft om de verschillende activiteiten te organiseren.


De oudercommissie komt elke maand bijeen. Tijdens de vergaderingen worden de ingeplande activiteiten besproken en voorbereid en de georganiseerde activiteiten geëvalueerd. Tevens worden algemene zaken vanuit de oudercommissie en vanuit het team besproken.
Door de aanwezigheid van een directielid zijn er korte lijnen met het team wat de communicatie tussen de oudercommissie en het team ten goede komt.

Contact

Heeft u vragen over of aan de oudercommissie, dan kunt u contact opnemen via oc@montessorisoest.nl.

 

Leden van de ouderscommisssie

Cathelijne Lania (moeder Famke en Sylka Vroom), voorzitter
Edwin Vries (vader van Charlie en Lewis Vries)
Frans van den Berg (vader van Gijs en Joep van den Berg), sportcoördinator

Leyla Sahingoz (moeder van Duran Sahingoz)
Stephanie Baars (moeder van Gigi en Julie Baars)
Hilde Beukema (moeder van Tim en Bart Nederlof)
Peter Boer (vader van Mitchell Boer),
Erno Schaakx (vader van Fenna en Koen Schaakx))
Ingeborg van Hees (moeder van Carlijn, Hugo en Felix Klomp)


Notulen

2018-2019

Notulen OC 10-12-2018

Notulen OC 03-09-2018

Notulen OC 14 05 2018

Notulen OC 16 04 2018

Notulen OC 15 01 2018