Rosanne Los-van Strien

Posts byRosanne Los-van Strien

Gezond trakteren

Gezond trakteren
In het kader van gezond eten en traktaties vindt u hier een aantal sites met gezonde traktatie ideeën.
Lees meer »


Gevonden voorwerpen

Beste ouders,

Bijgaand foto’s van de gevonden voorwerpen uit de afgelopen periode. Mocht u iets herkennen, wilt u dan aan uw zoon/dochter vragen dit op te halen bij Truus. De overgebleven spullen liggen vrijdag op tafels voor de school.
Lees meer »


Wij zijn trots op ons Groene Schoolplein (foto’s)