Oproep

Gevonden voorwerpen

Beste ouders,

Bijgaand foto’s van de gevonden voorwerpen uit de afgelopen periode. Mocht u iets herkennen, wilt u dan aan uw zoon/dochter vragen dit op te halen bij Truus. De overgebleven spullen liggen vrijdag op tafels voor de school.
Lees meer »