Vertrouwenspersoon en contactpersonen

Voor het schooljaar 2022-2023 zijn dat:
● Mw. Laurina Geluk: vertrouwenspersoon SKOSS
laurina.geluk@gmail.com | 06-53717245

● Mw. Emely de Ruiter: contactpersoon binnen de school
emely.deruiter@montessorisoest.nl | 035-6013603

● Mw. Mieke van Stipdonk : contactpersoon binnen de school
mieke.vanstipdonk@montessorisoest.nl | 035-6013603