Vertrouwenspersoon en contactpersonen

Voor het schooljaar 2022-2023 zijn dat:
● Mw. Laurina Geluk: vertrouwenspersoon SKOSS
laurina.geluk@gmail.com | 06-53717245

● Mw. Emely de Ruiter: contactpersoon binnen de school
emely.deruiter@montessorisoest.nl | 035-6013603

● Mw. Mieke van Stipdonk: contactpersoon binnen de school
mieke.vanstipdonk@montessorisoest.nl | 035-6013603

Wij zijn Emely de Ruiter en Mieke van Stipdonk en zijn de Contact Vertrouwens Personen op de Montessorischool. Als uw kind ergens mee zit en het aan niemand kwijt kan, zijn wij de personen waar ze bij terecht kunnen op school. 

Wij zijn luisterjuffen en zo noemen we onszelf ook. Wij zijn voor het kind het luisterend oor, de helpende hand en het steuntje in de rug. Samen met uw kind proberen wij de juiste weg te vinden om het probleem aan te pakken. 

Voor ouders zijn wij er op het moment wanneer u het gevoel heeft een probleem op school te hebben en er niet uit komt met de leerkracht, intern begeleider én directie. Wij bieden een luisterend oor en denken met u mee over evt. vervolgstappen. 

Indien gewenst kunnen wij u in contact brengen met de externe vertrouwenspersoon van de SKOSS, Laurina Geluk.

Met vriendelijke groet Emely en Mieke