Wie zijn wij?

Op onze school gaan een goede sfeer en optimale onderwijsprestaties hand in hand. Wij streven ernaar dat onze kinderen veel leren en met plezier naar school gaan. Dit wordt dagelijks vormgegeven door een hecht, enthousiast en zeer gemotiveerd team.
Als Montessorischool hechten wij grote waarde aan het scheppen van een prettig leef- en werkklimaat. Dit uit zich in een kindvriendelijke, veilige en geordende omgeving, waarin kinderen uitgedaagd worden om veel te leren en vooral veel samen te werken.

Montessori

De ideeën van Maria Montessori zijn zeer actueel en sluiten goed aan bij nieuwe ontwikkelingen in het basisonderwijs. De Montessori-waarden die wij hoog in het vaandel hebben zijn: vrijheid van werkkeuze, drie leerjaren in één groep en inzet van Montessori-materialen. Als Montessorischool hechten wij grote waarde aan het scheppen van een optimaal leef- en werkklimaat. Dit uit zich in een kindvriendelijke, veilige en geordende omgeving, waarin kinderen uitgedaagd worden om veel te leren en vooral veel samen te werken.

 

Het team

Er zijn binnen onze school ruim 20 medewerkers werkzaam. De samenstelling van ons team is de afgelopen 3 jaar sterk gewijzigd. Desondanks, of misschien wel juist daardoor, is onderlinge betrokkenheid erg hoog. Dit zorgt ervoor dat wij met veel energie onze uitdagingen aangaan. Als team waken wij ervoor dat wij steeds hetzelfde, gezamenlijke doel voor ogen hebben en daarnaar handelen. Iedere leerkracht kiest bewust voor deze vorm van onderwijs en is bereid daarvoor opgeleid te worden.

De directie wordt gevormd door: Willeke Veenman en Rosanne Los. Voor een beeld van ons team verwijzen wij u naar deze pagina: team Montessorischool

 

Leerlingen

De school start elk jaar met ongeveer 225 leerlingen. Tijdens het schooljaar stromen er nog zo’n 25 kinderen in groep 0 en 1. We eindigen het jaar met ongeveer 250 leerlingen. Het leerlingenaantal is al vele jaren stabiel. We hebben ervoor gekozen de school niet verder te laten groeien. De groepen tellen ongeveer 30 leerlingen.

Onze leerlingenpopulatie is een afspiegeling van de Soester samenleving. De diversiteit binnen de groepen is groot. Wij bieden onderwijs aan sterke leerlingen, die veel uitdaging behoeven, maar ook aan leerlingen met veel extra zorg of kinderen die de Nederlandse taal nog niet goed beheersen. De Montessorischool Soest is een katholieke school. Het katholieke aspect is terug te vinden in de totale sfeer. We zijn echter geen school voor alleen katholieke kinderen; onze school is toegankelijk voor kinderen van alle gezindten en alle etnische achtergronden. In de dagelijkse speel- en leersituaties worden kinderen voorbereid op hun functioneren in de multiculturele samenleving.

 

Het gebouw

Onze school ligt in de wijk Soest-Midden. Wij zijn sinds april 2007 gehuisvest in een modern, licht gebouw dat uit twee verdiepingen bestaat. Alle kinderen komen door de hoofdingang binnen. Wij hebben negen ruime klaslokalen, een grote hal en een speelzaal. Door de vide en de lichtkoepel is er veel natuurlijk licht in het gebouw. De school beschikt over een lift. Het is omgeven door een schoolplein, met voldoende ruimte om tijdens de pauzes te spelen.

 

Informatie

Ouders kunnen de jaarlijkse Schoolgids downloaden via de website. Hierin staat hoe wij onderwijs en opvoeding op onze school vorm geven. Veel zaken die voor u, uw kinderen en onze school van belang zijn, komen aan bod, onder andere organisatorische en onderwijskundige zaken. Daarnaast krijgen ouders een jaarlijkse Bijlage waarin onderwerpen en activiteiten vermeld staan die van toepassing zijn voor dat betreffende jaar. Maandelijks krijgt u een nieuwsbrief met de belangrijke gebeurtenissen van die maand: de maandinfo.
De schoolgids sluit aan bij het Schoolplan. Hierin staat uitgebreid beschreven hoe ons onderwijs in elkaar zit en wat onze plannen zijn voor de komende vier jaren.

Wij hopen dat u na het lezen van deze informatie een idee hebt gekregen over het onderwijs binnen onze school. Het is natuurlijk nog veel leuker om de Montessorischool in bedrijf te beleven. U kunt hiervoor direct contact met ons opnemen. Wij kunnen u dan rondleiden en meer informatie geven. U bent van harte welkom.

Tot ziens op onze school!

 

Vriendelijke groet,

Willeke Veenman
Rosanne Los