Montessori visitatierapport

Tot onze blijdschap heeft de school opnieuw de Montessori-erkenning gekregen naar aanleiding van de visitatie in november 2015.

visitatierapport NMV