Schooltijden

Wij hanteren een continurooster, alle kinderen lunchen dus op school.

Voor alle groepen gelden dezelfde schooltijden:

maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur.