Beleid bij infectiezieken

In kinderdagverblijven, op de buitenschoolse opvang en op scholen komen veel kinderen samen. Het is daarom goed om op die plekken extra te letten op een ongewoon hoog aantal zieken en dit te melden aan de GGD (artikel 26, meldingen instellingen). Op die manier kunnen uitbraken van infectieziekten vroegtijdig opgemerkt en bestreden worden. Door het nemen van maatregelen op het gebied van hygiëne, door brononderzoek of door het aanbieden van vaccinaties, kunnen de gevolgen voor anderen worden beperkt.

Welke infectieziekten moeten gemeld worden?

Het gaat om de volgende aandoeningen:

  • Diarree als meer dan een derde deel van een groep in één week klachten heeft.
  • Geelzucht bij één geval.
  • Huiduitslag (vlekjes) bij twee of meer gevallen binnen twee weken in dezelfde groep.
  • Schurft bij drie gevallen in dezelfde groep.
  • Andere ernstige aandoeningen die mogelijk besmettelijk zijn: denk hierbij aan meerdere gevallen van bijvoorbeeld longontsteking of hersenvliesontsteking in korte tijd.

De GGD zal na een melding onderzoeken waardoor de aandoening wordt veroorzaakt en of maatregelen genomen moeten worden om verspreiding tegen te gaan.

(bron: https://www.ggdru.nl/scholen-kinderopvang/advies-en-ondersteuning/melden-infectieziekten.html)