Welkom op de website van de Montessorischool Soest

Met onze website houden we u als ouder of als bezoeker op de hoogte van nieuws, activiteiten en overige mededelingen binnen onze school. Om nieuws dat voor u relevant is te bekijken kunt u de onderwerpen & agendapunten ook filteren per categorie c.q. groep. Daarnaast hebben alle groepen een eigen pagina waarop de leerkracht en de kinderen bijhouden wat zij in de groep meemaken. Probeer de website regelmatig te bekijken aangezien er geregeld nieuwe informatie bijkomt.

Wij wensen u veel plezier met het bezoeken van onze nieuwe website! Heeft u suggesties of opmerkingen, dan horen we dit graag.

Willeke Veenman, directeur

Wilt u meer lezen over wie we zijn, onze visie, onze doelstellingen en onze manier van werken? Klik dan op onderstaande knop.

Lees meer


Privacy wetgeving

Ook als school krijgen wij te maken met nieuwe Europese wetgeving rond privacy, te weten de AVG, die per 25 mei 2018 ingaat. AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. De SKOSS heeft in samenwerking met de CED-Groep een start gemaakt met het voldoen aan deze AVG. Binnen de SKOSS is daarvoor een bovenschoolse werkgroep geformeerd, die verantwoordelijk is voor de invoering van de AVG
Lees meer

Montessori visitatierapport

Tot onze blijdschap heeft de school opnieuw de Montessori-erkenning gekregen. Klik op ‘lees meer’ voor het rapport.
Lees meer

Aanleg Groen Schoolplein (foto’s)

Er is in de vakantie hard gewerkt door ouders en door de hoveniers. Wij zijn benieuwd naar de reactie van de kinderen als de school weer begint.
Lees meer

Een groen schoolpein voor de kinderen van de Montessorischool

Wij willen graag van onze stoeptegels af. De Montessorischool wil een groen schoolplein realiseren, waar kinderen écht kunnen spelen en zich verwonderen. En daar is heel veel geld voor nodig!
Lees meer

Gezond trakteren

Gezond trakteren
In het kader van gezond eten en traktaties vindt u hier een aantal sites met gezonde traktatie ideeën
Lees meer

Oproep verkeersbrigadiers Dalweg

Meldt u aan voor de brigade! We hebben voor diverse tijdstippen mensen nodig. Wilt u zich opgeven stuur dan een mail aan de coördinator: nicole.rutten@planet.nl
Lees meer