Schoolplan

In het schooljaar 2019-2020 gaan we starten met ons nieuwe schoolplan (2019-2023). Hierin staan de ambities van de school voor de komende vier jaren beschreven. 

Per jaar worden de punten uitgewerkt in een jaarplan. Dit kunt u ook terugvinden op onze website.

Schoolplan 2019-2023