Schoolplan

In het schooljaar 2023-2024 gaan we starten met ons nieuwe schoolplan (2023-2027). Hierin staan de ambities van de school voor de komende vier jaren beschreven. 

Per jaar worden de punten uitgewerkt in een jaarplan. Dit kunt u ook terugvinden op onze website.

Schoolplan 2023-2027