Verzoek buitengewoon verlof

Voor onze school geldt de leerplichtwet. Dat betekent dat leerlingen vanaf 5 jaar volledig leerplichtig zijn en de school niet meer mogen verzuimen. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om verlof aan te vragen. U dient dit schriftelijk en enkele dagen van te voren te doen. Voor een formulier Aanvraag vakantie en verlof klikt u hier. De formulieren zijn ook verkrijgbaar op school.

Verlof kan worden toegestaan:
• wanneer een gezin door het werk van (een van) de ouders alleen op vakantie kan buiten de vastgestelde schoolvakantie;
• bij een huwelijk, jubileum of begrafenis van naaste familie;
• voor dokters- of tandartsbezoek;
• in geval van een medische of sociale indicatie.

Voor een uitgebreide toelichting voor extra verlof verwijzen wij u naar de folder van de leerplichtambtenaren van de regio Eemland.
In geval van ongeoorloofd verzuim nemen wij contact op met leerplicht ambtenaar van de gemeente Soest.