Montessori onderwijs

Gebruik makend van al onze kennis, inzicht en vernuft treden wij het kind tegemoet
om het te inspireren tot een houding van nieuwsgierigheid en betrokkenheid.
Dit te organiseren is de wezenlijke opdracht van de school.

Maria Montessori.

 

 

Uitgangspunten

Onze school is een gecertificeerde montessorischool. Dit houdt in dat we erkend zijn door de Nederlandse Montessorivereniging. Visiteurs van de vereniging bezoeken montessorischolen, ze letten erop of de school voldoet aan vastgestelde criteria.

Wij zijn geen orthodoxe montessorischool. De manier waarop wij lesgeven en leerlingen inspireren en corrigeren is gebaseerd op het gedachtegoed van Maria Montessori. We volgen haar ideeën meer naar de geest dan naar de letter, maar daarmee treden wij juist in haar voetsporen. Maria Montessori waarschuwde tijdens haar leven voor het gevaar van een vastomlijnde methode. Elke tijd vraagt om een aanpassing van de uitgangspunten, vond ze. Wij onderschrijven dat idee.

bordje2

Visie

Het doel van onze school is de kinderen zelfstandig maken in het werken en leren. Maar hoe krijg je dat individuele leren voor elkaar in een klas met 30 kinderen?
Hiervoor hanteren wij drie uitgangspunten uit het Montessorionderwijs:
• “Vrijheid in gebondenheid”: de leerkracht zorgt door voorbeeld en begeleiding dat in de klas een rustige werksfeer heerst. De kinderen weten dat vrijheid alleen mogelijk is door de duidelijke afspraken die er bestaan.
• “Help me het zelf te doen”: de leerkracht en de omgeving dagen de kinderen op allerlei manieren uit om te werken en te onderzoeken.
• “De voorbereide omgeving”: deze omgeving staat vol met uitdagingen om te leren en te (ver)zorgen.

 

 

 

Meer informatie over waar de Montessorischool voor staat treft u in onze Schoolgids