Jaarplan

Per schooljaar pakken we een aantal speerpunten uit het Schoolplan 2019-2023 aan.

De speerpunten voor komend schooljaar zijn: