Jaarplan

Per schooljaar pakken we een aantal speerpunten uit het Schoolplan 2023-2027 aan.

De speerpunten voor komend schooljaar zijn: