Hoe werken wij?

Op deze pagina willen wij u regelmatig informeren over de speerpunten van de school en hoe wij hier binnen ons onderwijs aan werken. 

De signalering van begaafde leerlingen vindt plaats op een aantal vaste momenten in de schoolcarrière van een kind.Op dit moment worden deze kinderen vooral buiten de klas in groepjes begeleid door de hoogbegaafden(HB)-coördinator. De nieuwste inzichten geven aan dat het ook belangrijk is deze kinderen binnen de klas meer maatwerk te bieden.
Klik op onderstaande link voor meer informatie hierover:
Hoogbegaafdheid

Dit schooljaar zijn wij gestart met het rekenen met Snappet. Vanaf groep 4 werkt iedere leerling met een eigen tablet.
Klik op onderstaande link voor meer informatie hierover:
Snappet rekenen

Eén van de leerdoelen van ons schoolplan is goede feedback leren geven aan kinderen om de betrokkenheid te vergroten.
Klik op onderstaande link voor meer informatie hierover:
Mindset-en-Feedback-geven

Wij vertellen graag meer over het ICT onderwijs op onze school. Klik daarvoor op onderstaande link:
ICT onderwijs Montessori Soest

Wilt u weten hoe wij werken aan ons leesonderwijs? Klik dan onderstaande link aan:
leesonderwijs Montessori Soest