Schoolgids

De schoolgids geeft een beeld van hoe wij onderwijs en opvoeding op onze school vorm geven. Veel zaken die voor u, uw kinderen en onze school van belang zijn, komen aan bod, onder andere organisatorische en onderwijskundige zaken.

Schoolgids 2023 – 2024

Bijlage schoolgids 2023-2024.doc